چاپ
دسته: blog
بازدید: 3189
اهمیت گردشگری

اهمیت گردشگری ، با توجه به درآمدی که از هزینه های گردشگران در کشور مقصد و فرصت های شغلی که پس از گردشگری بدست می آید مورد توجه قرار میگیرد.

دو موضوعی که موجب میشود ضنعت گردشگری در جهان اهمیت زیادی داشته باشد، موضوع افزایش درآمد در گردشگری و اشتغال زایی در گردشگری است.


افزایش درآمد در گردشگری


با مشاهده گردشگران زمانی که وارد کشور و شهری میشوند، میتوان به نتایج مشخص و خاصی رسید. هر نفر از گردشگران که با جهت و هدف خاصی به نقطه خاصی سفر میکنند، جهت رفع نیازهای معیشتی خود که شامل خوراک، پوشاک، مکانهایی جهت اقامت و خرید میباشد، به مراکز خرید، هتل، مهمانخانه، سوپرمارکت، فروشگاه و موسسات دیگر مراجعه میکنند. در کنار تمام مخارج گردشگری، هزینه های حمل و نقل، گشت و گذار در شهر، دیدن از موزه و مکانهای دیدنی، خرید سوغاتی نیز در برنامه ریزی و عملکرد گردشگران به چشم میخورد. هر چقدر هزینه های بیشتری در این زمینه مصرف شود، درآمد افراد بومی شهر و کشور مقصد، افزایش می یابد. افزایش درآمد مردم بومی یک شهر، موجب افزایش درآمد کلی کشور از صنعت گردشگری میشود.


اشتغال زایی در گردشگری


در تمام سفرها و گردشگریهایی که به کشوری مشخص صورت میگیرد، حضور افرادی جهت فعالیت در بخشهای مختلف شغلی لازم و ضروری میباشد. فرصتهای شغلی که برای هر شخصی در شهر یا کشور ایجاد میشود به تعداد گردشگران از کشورهای مختلف نیز بستگی دارد. اشتغال زایی با توجه به نیاز گردشگران ایجاد میشود. طبق بررسی های انجام شده، از هر ده نفر گردشگر که به مکانی جدید مسافرت میکنند، یک فرصت شغلی جدید برای فرد یا گروهی از افراد، ایجاد میشود. علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ورود چارچوبهای فرهنگی و اجتماعی گردشگران به مکان مشخص بسیار حائز اهمیت میباشد. زبان، فرهنگ، آداب و رسوم، نوع پوشش، تکنولوژی از مواردی است که با گردشگری به نقاط مختلف به افراد بومی منتقل میشود.


نتیجه گیری:
صنعت گردشگری در تغییر درآمد و فرهنگ کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد. از تأثیرات مستقیم گردشگری بر یک کشور میتوان به افزایش درآمد افراد بومی، ایجاد شغلهای جدید و تغییر فرهنگ و آداب و رسوم یک ملت نام برد.