گردشگری تاریخی

گردشگری تاریخی ، نوعی از گردشگری جهت مشاهده و بازدید از نواحی باستانی مانند موزه و سایت میباشد.

گردشگری که با هدف شناخت تمدن، فرهنگ، آداب و رسوم، سنتهای کشور، بناهای باستانی و تاریخی انجام شود، تاریخی نامیده میشود.


اهداف گردشگری تاریخی


گردشگری که در بخش تاریخی صورت میگیرد، دارای اهداف مشخص و معینی میباشد. از جمله اهداف گردشگری با موضوع تاریخی میتوان به شناخت گردشگران نسبت به تمدن، فرهنگ، آداب و رسوم، سنتهای موجود در جامعه، بناها و معماریهای تاریخی و موزه ها میباشد. بسیاری از گردشگران تمایل دارند از جاذبه های تاریخی یک شهر یا کشور مطلع شوند. این نوع گردشگری میتواند تقاضا و نیاز این دسته از گردشگران را رفع نماید. در گردشگری با موضوع تاریخی، کیفیت و هزینه سفر جای خود را به آثار باستانی و فرهنگ جامعه میدهد. به نحوی که گردشگران با در نظر داشتن فرهنگ مشخص منطقه، به گشت و گذار و دیدار از نقاط مختلف تاریخی شهر یا کشور میپردازند.


ویژگی گردشگری تاریخی


از خصوصیات و ویژگی گردشگری با موضوع تاریخی که اصطلاحاً گردشگری میراث نامیده میشود، میتوان به نقش مهم گردشگری در تبلیغ و جذب گردشگران به شهر یا کشور مورد نظر اشاره نمود. از نقاطی که در گردشگری میراث مورد توجه قرار میگیرد معماری سنتی، بناهای تاریخی، بناهای مذهبی، شخصیتهای مهم تاریخی، گورستانهای قدیمی، موزه های دیدنی، مکانهای دیدنی، قصرها و یادمانهای تاریخی میباشد. از ویژگیهای گردشگری میراث، رشد و توسعه راهبردی، نجات مکانهای باستانی و تاریخی، احیای مجدد جوامع، آموزش و حمایت از میراث باستانی شهر میباشد.


نتیجه گیری:
گردشگری میراث یا تاریخی، نوعی از انواع گردشگری میباشد که گردشگران با هدف مشاهده و شناخت فرهنگ، موزه های دیدنی، شخصیتهای مهم تاریخی، بناهای مذهبی، بناهای تاریخی، مکانهای باستانی، سنتهای جامعه، آداب و رسوم مردم، فرهنگ مردم شهر به شهر یا کشورهای مختلف تاریخی سفر کرده و موجب رشد و توسعه راهبردی و نجات مکانهای باستانی و تاریخی میشوند.